Må jeg som utleier skatte av inntektene?

Ofte stilte spørsmål > For utleiere > Må jeg som utleier skatte av inntektene?

Dersom du eier en bolig som er seksjonert, det vil si at boligen har eget seksjonsnummer, anses hver seksjon som en egen eiendom. Boder i fellesarealer benyttes av beboerne i boligsameiet i fellesskap, og har en såkalt «tjenende funksjon» for leiligheten. Det vil si at boden er en del av beboerens bolig- eller fritidseiendom, og leieinntekter knyttet til dette er skattefrie.

Dette forutsetter imidlertid at boligen går under vilkårene for fritaksligning: du må selv benytte boligen til boligformål, og samtidig må du ikke leier ut deler av boligen og parkeringsplass som til sammen utgjør over 50 % av boligens totale utleieverdi.

Dersom boligen faller utenfor fritaksligning, kan du leie ut for inntil kr 20 000 i året skattefritt. Overstiger leieinntekten dette beløpet, må du skatte av hele utleieinntekten.

Les mer på: Skatteetaten.no