Hva slags leieavtale kan jeg inngå?

Ofte stilte spørsmål > Slik fungerer SpaceShare > Hva slags leieavtale kan jeg inngå?

Spaceshare tilbyr to typer leieforhold:

  1. Fortløpende leieforhold
    Dette innebærer leieforholdet mellom utleier og leietaker automatisk blir fornyet hver måned inntil avtalen aktivt blir sagt opp av en av partene. Månedsbetalingene vil automatisk bli trukket fra leietakers konto. Dette sikrer utleier faste betalinger og det forenkler betalingsprosessen for leietaker.
  2. Leieforhold med bindningstid
    Om utleier og leietaker velger å inngå en avtale med bindningstid vil dette bety at utleier ikke vil kunne avbryte leieforholdet under bindingstiden og leietaker vil måtte forhåndsbetalte hele bindingsperioden. Dette skaper en viss forutsigbarhet, både som utleier og leietaker. For å unngå svindelforsøk vil SpaceShare fryse beløpet frem til to uker etter innflytting.

Etter utløpt bindningstid vil leieforholdet automatisk omformes til et månedlig leieforhold (se over) om ikke en ny bindingstid blir avtalt eller leieforholdet blir avbrutt.